28.11.2015

Seminář o transformaci ND potvrdil nezbytnost nového zákona

Nová legislativa je nutná k dokončení plánu na transformaci Národního divadla. Shodli se na tom v pátek 2. 10. 2015 účastníci diskuzního semináře na Ministerstvu kultury ČR. „Národní divadlo realizuje postupné změny v oblasti řízení, ekonomiky, lidských zdrojů v podobě, kterou umožňuje současné právní prostředí. Další kroky vedoucí k celkové přeměně ND na neziskovou organizaci holdingového typu lze dosáhnout jen s legislativní změnou,“ potvrzuje Mag. Günter Kradischnig, MBA, ze společnosti Integrated Consulting Group GmbH, která řídila mimo jiné projekt transformace divadla v Grazu a Spolkových divadel ve Vídni na základě zadání úřadu spolkového kancléře v Rakousku.

„Transformace ND do nového typu organizace je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ upozornil ředitel ND doc. Jan Burian. „Takzvaná veřejnoprávní instituce v kultuře má odpovídat současným uměleckým i ekonomickým požadavkům. Povede k zefektivnění činnosti. Přiblíží klíčové kulturní instituce moderním standardům obvyklým v zahraničí,“ dodává.

Vznik nového zákona očekávají i další státní a regionální příspěvkové organizace. Za jeho přijetí se dlouho staví třeba Národní galerie, jejíž ředitel Jiří Fajt pro ministerstvo kultury vypracoval připomínky k návrhu zákona. Na ministerstvu kultury se také na toto téma konaly schůzky, jichž se zúčastnili ředitelé Národního divadla, Národního muzea, Národní galerie a České filharmonie.

Paragrafované znění zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře slíbilo předložit ministerstvo kultury letos na podzim. Na veřejném slyšení v Senátu uspořádanémv březnu tohoto roku to slíbila náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová (ČSSD).

Diskuzního semináře se zúčastnili kromě vedení Národního divadla zástupci ministerstva kultury, Národní galerie, Národního muzea, České filharmonie, Národního technického muzea, Východočeského divadla v Pardubicích, náměstek primátora Brna Matěj Holan, předseda podvýboru pro kulturu PS Roman Procházka, zástupci Bohemian Heritage Fund.

Foto: Archiv ND