11.02.2012

Enron - slovo režiséra

„ENRON je hra o podvodné americké firmě, ale v důsledku je to hra o ztrátě důvěry. Ztratili jsme důvěru v trh, politiku a politiky, měnu, policii, soudy, ztrácíme důvěru v systém... Ztrácíme důvěru v to, co jsme.

Enron je komedie hraná na horní palubě Titaniku nebo v baru vzducholodi Hindenburg. Na příběhu firmy, která za sebou nechala skoro 100 miliard dolarů dluhů a po jejímž krachu přišlo na devadesát tisíc lidí o práci, klade otázku: nevěříme-li již tomu, v co jsme věřili, či co nám bylo předkládáno k věření, nejsme-li už nadále ochotni důvěřovat mediálním obrazům,neviditelným rukám, ratingům a jiným rejdařům – tak jaké jsou naše hodnoty? A jaké jsou naše možnosti? Existují vůbec jiné možnosti a jsme ochotni jim důvěřovat a prosazovat je?“

Autor: Michal Dočekal, Foto: Jiří N. Jelínek