24.04.2013

Oslavy 230 let Stavovského divadla

V rámci dne otevřených dveří u příležitosti 230. výročí Stavovského divadla si v sobotu 20.4. 2013 členové Mecenášského klubu ND vyzkoušeli: jaké je to stát na prknech, co znamenají svět...

Autor: Martin Šandera a Tomáš Kotrba, Foto: H. Smejkalová