30.03.2016

JAKO BŘITVA (NĚMCOVÁ) - videoochutnávka

Všichni ji znají, ale kdy jste od ní naposledy něco četli? Femme fatale obrozenecké společnosti, matka čtyř dětí, autorka povídek i novel, sběratelka lidové slovesnosti, žena, která překonala svou dobu.

Inscenaci hry Lenky Lagronové, napsané přímo pro Národní divadlo, uvedeme v režii Štěpána Pácla v premiérách 31. března a 1. dubna 2016 ve Stavovském divadle.

Autor: Tomáš Kotrba, Foto: Martin Špelda