10.01.2017

Únorová nabídka Klubu přátel Činohry

Vážení členové KPČ,
děkujeme za váš zájem a věříme, že divadelní hry nastudované činoherním souborem ND pro vás budou ve spojení s návštěvou divadla výjimečným kulturním zážitkem.

V únoru 2017 vám nabízíme vybrané tyto inscenace za zvýhodněné vstupné: SEN ČAROVNÉ NOCI, JAKO BŘITVA (NĚMCOVÁ) a ZEMĚTŘESENÍ V LONDÝNĚ.

40% sleva:

SEN ČAROVNÉ NOCI / William Shakespeare
Kouzelná hra plná motivů, zápletek a tajemství, s níž se alespoň jednou za život musí potkat všichni skuteční divadelní diváci. Shakespearův hit v režii Daniela Špinara.
neděle 26. 2. v 19:00, Národní divadlo

JAKO BŘITVA (NĚMCOVÁ) / Lenka Lagronová
Femme fatale obrozenecké společnosti. Žena, která překonala svou dobu. Příběh o někom, kdo možná žije právě tady a teď…
pondělí 6. 2. a 20. 2. v 19:00, Stavovské divadlo
Jednotné vstupné 100 Kč – předposlední repríza!

ZEMĚTŘESENÍ V LONDÝNĚ / Mike Bartlett
Strhující příběh o světě, v němž žijeme – světě nejistoty, obav z budoucnosti a narušených rodinných vztahů, ale také o světě, v němž ještě stále existuje láska, naděje, odpuštění a smíření.
středa 8. 2. ve 20:00, Nová scéna

Na jednu legitimaci si můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit dvě vstupenky na pokladnách ND.

POKLADNY ND
Hlavní pokladna ND, Národní 4, Praha 1
Pokladna Stavovského divadla, Železná 24, Praha 1
Pokladna Hudebního divadlo Karlín Křižíkova 10, Praha 8

Těšíme se na setkání v hledištích našich divadel v roce 2017!

Činohra ND
Jana Tycová – obchodní oddělení ND
tel.: +420 224 901 419
e-mail: j.tycova@narodni-divadlo.cz

Autor: Jana Tycová, obchodní oddělení ND, Foto: Petr Neubert