10.02.2015

TEN HROB JE MI MALÝ - 1. čtená zkouška

Bylo mu stěží osmnáct a ze dne na den se z něj stal nepřítel číslo jedna. Chlapec, který zasáhl do dějin víc, než si dokázal představit. Je to hrdinství, nebo pošetilost – chtít si na někoho vystřelit? Jmenoval se Gavrilo, možná se do někoho zrovna zamiloval, ale nedokázal to včas říct... Hra z roku 2013 se zabývá mnohem širším okruhem témat než jen jedním atentátem v roce 1914. Autorka vidí veřejné prismatem soukromého, zkoumá dnešním pohledem, nakolik se člověk stává obětí dějinného výkladu, a zda je takový akt jen uzavřeným činem, nebo jeho ozvuky nalézáme v životech nás všech. S humorným nadhledem střídá nejrůznější přístupy k tvorbě textu a rozžívá téma, které je v jejím podání překvapivě aktuální.

Uvedeme v neděli 15. února na Nové scéně.

Foto: Hana Smejkalová