5.10.2014

Dramaturg Martin Urban slaví 65. narozeniny

„Diváci se často ptají, kdo je vlastně dramaturg, herci kladou tutéž otázku, když se zkoušení začíná sypat. Člověk v pozadí, jehož význam může být fatální, anebo zcela marginální. Co dramaturg, to jiný naturel. Martin v sobě podivuhodně míchá charakteristiky pro tuto profesi typické. Divadelník každým coulem, divadelník tělem i duší, divadelník oddaný, který byl však nucen se své práce vzdát v 70. letech z kádrových důvodů. Později svou profesi vykonával tajně, a nakonec se stal sanitářem. Do divadla se naštěstí vrátil, divadelních domů prošel několik, v tom Národním pracuje od sezony 2007/2008. Někomu se může jevit neviditelný, já však vím, jak podstatný je jeho vliv na inscenaci, jak zkušený je při práci s textem (a režisérem). Zachovává klid anglického lorda navenek, uvnitř skrývá řadu bouřlivých historií. Jsem ráda, že s ním můžu pracovat ve chvílích onoho klidu i tehdy, když se mění v extroverta. Martine, jsem ráda, že ses do divadla vrátil. Pětašedesát let, to není pro dramaturga žádný věk. Gratuluji za všechny kolegy!“

Autor: Marta Ljubková, Foto: Jaroslav Šimandl