29.09.2014

Tvůrčí dílny - nabídka pro školy

S programem tvůrčích dílen k inscenaci ZE ŽIVOTA HMYZU a PO SAMETU vychází Národní divadlo vstříc svým divákům a nabízí jim možnost ponořit se do témat inscenace buď ještě před anebo po jejím zhlédnutí. Tvůrčí dílny jsou určené jednak mladému publiku a jednak k mezigeneračnímu setkání diváků. Národní divadlo také nabízí speciální doprovodný program pro učitele a pedagogy SŠ. Cílem dílen je přiblížit dramatické dílo „na vlastní kůži“, nastínit jeho inscenační tradici i možnosti současného pojetí.

V nabídce jsou tyto dílny a programy:

a) „HMYZ POD LUPOU“ - TVŮRČÍ DÍLNA PRO MLADÉ DIVÁKY (k inscenaci ZE ŽIVOTA HMYZU)

Jaký pohled měli na „hmyz“ bratři Čapkové? Jaký má současný režisér Daniel Špinar? A jak se obojí dotýká dnešního mladého publika?
Struktura dílny a její aktivity jsou uspořádány tak, aby studentům umožnily zaujmout aktivní postoj k tématům a obsahu inscenace, a to v jejich širších souvislostech a z pohledu mladého člověka. Zásadní je při tom podpora vnímání a reflexe dramatického umění jako svébytného uměleckého projevu. Vlastní výklad dramatických postav a přesah do reálného života, hra v roli, improvizace, diskuze k tématům a reflexe zažitého. Vedle bezprostřední herní zkušenosti je důležitou rovinou přiblížení možností scénického zpracování ve všech jeho složkách. Účastníci se seznámí i s prací některých uměleckých profesí, např. scénografa, dramaturga, kostýmního návrháře, režiséra i herce.
Tvůrčí dílna chce podnítit mladé publikum k aktivnímu a kritickému diváckému postoji a umožnit tak vrstevnatější divadelní zážitek z inscenace Národního divadla.
Po absolvování dílny následuje společná návštěva představení ve vybraném termínu a možnost setkání/diskuse s vybranými tvůrci inscenace.

Pro koho? Studenti 1. - 4. ročníků SŠ a skupiny mládeže ve věku 15 – 19 let
Počet? 15 – 25 studentů
Kde? Zkušebna Národního divadla
Jak dlouho? Dílna trvá cca 3 hodiny s přestávkou
Za kolik? 150 Kč (v ceně je dílna, eventuální prohlídka divadla a vstupenka na představení)

b) JDE O VÁS! - TVŮRČÍ DÍLNA K AUTORSKÉ INSCENACI PO SAMETU

Kdo za nás píše dějiny? A kde je v nich moje místo?
Jaká je dnešní „posametová“ cesta mladé generace?
Individualita, kreativita, flexibilita. Individualita, kreativita, flexibilita! Indivi…
Tvůrčí dílna je koncipována pro studenty SŠ jako experty na jejich dnešní dobu. Jde o vás! Prostřednictvím her a improvizací z oblasti biografického divadla se budeme zabývat různými pohledy na věci kolem nás, včetně uměleckého pohledu režiséra inscenace Po Sametu, Jiřího Adámka.
Co bylo za posledních 25 let realita a co mělo radši zůstat jen fikcí? A zítra, co bude zítra?

Pro koho? Pro diváky ve věku 15-18let (pro SŠ a jiné kolektivy)
Kde? ve zkušebně ND nebo Stavovského divadla
Jak dlouho? }Dílna trvá cca. 2,5 hodiny (podle dispozic ND je možné zorganizovat prohlídku divadla)
Za kolik?}150,- Kč (v ceně je dílna, eventuální prohlídka a vstupenka na představení)
}Pedagogický doprovod zdarma

c) „TAHÁK“ - PROGRAM PRO UČITELE A PEDAGOGY SŠ

Program umožňuje náhled do obsahu a struktury tvůrčí dílny pro studenty SŠ „Hmyz pod lupou“ tak, aby si učitelé dokázali představit a částečně i sami zažili to, co „jejich“ studenty během dílny čeká. Účastníci obdrží pracovní listy jako inspiraci pro přípravu na návštěvu divadelní inscenace „Ze života hmyzu“. Součástí je i setkání s dramaturgem a náhled do dramaturgického plánu činohry ND. Národní divadlo se záměrně obrací na pedagogy ve snaze navázat užší partnerskou spolupráci se školami.

Pro koho? Pedagogové SŠ
Počet? 10 – 15 pedagogů
Kde? Zkušebna Národního divadla
Jak dlouho? 1 hodina (v den představení)
Za kolik? 100 Kč (cena dílny včetně návštěvy představení)

d) SCÉNOGRAFICKÁ DÍLNA

Dílna se zaměřuje na pojetí a proměny scénografie v tradici inscenací hry Ze života hmyzu od jejího prvního uvedení na scéně Národního divadla až po současnost. Jaké bylo scénické řešení Josefa Čapka, Josefa Svobody, Jana Skalického? A jaké je v dnešní inscenaci režiséra Daniela Špinara a scénografa Henricha Borárose. Účastníci dílny se blíže seznámí s hlavními tématy této divadelní hry a zkusí vytvořit vlastní scénografické řešení a kostýmní návrhy.

Pro koho? Jednotlivci a skupiny (věk min. 15let)
Počet? max. 20 účastníků
Kde? Zkušebna Národního divadla
Jak dlouho? 2,5 hodiny
Za kolik? 150 Kč (cena dílny včetně návštěvy představení)

Přihlášky a další informace na emailu tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

Foto: Martin Kámen