6.11.2015

Aura-Pont v spolupráci s Činohrou ND vyhlašuje Dramatickou soutěž 2016

Divadelní a literární agentura Aura-Pont ve spolupráci s Činohrou Národního divadla vyhlašuje již tradiční soutěž o nejlepší původní divadelní hru. Otevřena je všem novým česky nebo slovensky psaným hrám (nikoliv ale adaptacím či dramatizacím jiných autorských děl), které nesmějí být do ukončení soutěže (tj. 21. 5. 2016) uvedeny ani zveřejněny, ani k témuž datu nevejde ve známost jméno jejich autora. Soutěž je anonymní. Pořadatel se zaručuje, že před porotou uchová naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Svůj text zašle každý účastník soutěže v některém z běžných formátů na CD (DVD, flash disk) bez uvedení jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou - na adresu Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č.ú.: 478432283/0300 s uvedením v.s.: 30012016 a jména autora). Zaslané nosiče nebudou vráceny.

Přihlášené texty posoudí porota jmenovaná pořadatelem a složená z dramaturgů a dalších divadelních odborníků. Složení poroty bude rovněž odtajněno až v okamžiku vyhlášení výsledků. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Uzávěrka soutěže se stanovuje na 30. ledna 2016 (rozhoduje razítko na obálce), názvy finálových textů budou oznámeny 4. dubna 2016 v rámci Noci českých a slovenských autorů a vyhlášení výsledků je plánováno na 21. května 2016 během slavnostního zakončení festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín.

Během Noci českých a slovenských autorů, která se uskuteční 4. dubna 2016 na Nové scéně, představí Činohra Národního divadla v režii uměleckého šéfa Daniela Špinara a dalších tvůrců vybrané hry z předcházejícího ročníku soutěže.

Propozice, přihlášku a aktuální informace o průběhu soutěže naleznete na stránkách www.aura-pont.cz v sekci Dramatická soutěž. Tamtéž budou po uzávěrce soutěže k dispozici ty soutěžní texty, jejichž autoři budou se zveřejněním souhlasit.

Autor: Aura-Pont, Foto: Aura-Pont