17.09.2014

Tvůrčí dílny nejen pro studenty středních škol

V červnu se ve zkušebnách historické budovy ND uskutečnily první tvůrčí dílny k inscenaci Ze života hmyzu. Pilotní fáze se zúčastnily především střední školy. Od nové sezony chystá lektorka Daniela von Vorst rozšíření pro další veřejnost.

„Tvůrčí dílny k divadelním inscenacím jsou skvělým formátem, jak se potkat s diváky a společně se s nimi zajímavou formou ponořit do témat dané inscenace,“ přibližuje svou práci Daniela von Vorst, která své zkušenosti v této oblasti čerpala v sousedním Německu.V tvůrčích dílnách se pracuje s tématy inscenace, s dramatickým textem a možnostmi jeho divadelního ztvárnění.

Podle zaměření dílen vznikají během tříhodinové práce vlastní scénografické návrhy, pohybové a herecké pokusy, diskutuje se nad aktuálností textu a jeho dosavadními slavnými inscenacemi apod. „V dílně pro střední školy vytvořil jeden student velmi výrazné pohybové ztvárnění postavy Lumka. K překvapení ostatních se jeho představa téměř shodovala s gestikou Lumka v podání Vladislava Beneše na jevišti ND. Po zhlédnutí představení se pak spolužáci shodli – ten Lumek, to byl celý David,“ vzpomíná von Vorst.

Kromě samotné tvůrčí dílny je součástí programu i prohlídka zákulisí ND. Od nové sezony se bude nabídka tvůrčích dílen a doprovodných programů postupně rozšiřovat. K dosavadním programům k inscenaci Ze života hmyzu vzniknou tvůrčí dílny k autorské inscenaci Po sametu v režii Jiřího Adámka, kterou uvedeme na Nové scéně v listopadu.

Foto: Hana Smejkalová