4.09.2014

PO SAMETU - mozaika uplynulých 25 let od revoluce

Sametová revoluce ukončila čtyřicetiletou nadvládu komunistické strany a zahájila dlouhou a trnitou cestu české společnosti k demokracii, svobodě a vysněné ekonomické prosperitě. Čtvrtstoleté výročí je vhodnou příležitostí ohlédnout se a zabilancovat.

Režisér Jiří Adámek našel vhodný materiál k takové bilanci v rubrice Minulý týden, která v časopise Respekt vychází od jara 1992. Nepokrývá sice celé čtvrtstoletí, přesto je jedinečnou kronikou doby. Její autor, novinář Ivan Lamper, v ní bedlivě sleduje český cvrkot ve všech patrech – od nejvyšší politiky až po „pěnu dní“ – soudničky, veselé historky, drobné úspěchy i neúspěchy. Nedílnou součástí jsou zprávy o počasí, kosmických jevech či růstu hub. Vzniká tak téměř poetický obraz proměn, jimiž naše společnost za uplynulých pětadvacet let prošla, na pozadí periodického, k lidskému pachtění lhostejného plynutí času.

Jiří Adámek si v uplynulých letech získal jméno jako tvůrce ojedinělého typu hudebního divadla, stavícího na slovu a jeho jevištní prezentaci. Jeho styl bývá přirovnáván k voice-bandu E. F. Buriana – nejedná se však o prostou sborovou recitaci. Adámek důsledně pracuje se zvukem slov i jednotlivých hlásek, s jejich melodií, intonací, rytmem, kadencí, a vytváří tak vpravdě symfonická díla, stavící na nejrozmanitějším využití síly slova. Se svou skupinou BocaLocaLab vytvořil řadu inscenací, v nichž se mu s použitím
zmíněných prostředků daří zpracovávat i složitá a nejednoznačná témata, jako je například vypuknutí první světové války a jeho odraz v myšlení lidí (Požár) nebo náročné fungování mnohonárodnostních evropských institucí (Evropané). Jeho zatím poslední prací je opera Sezname, otevři se v Národním divadle moravskoslezském, inspirovaná texty Umberta Eca, J. L. Borgese a Itala Calvina. Vedle toho je autorem řady inscenací pro dětského diváka, rozvíjejících fantazii a otevřenost ke vnímání rozmanitých druhů
divadla.

Inscenace ve scénografii Jakuba Kopeckého a s hudbou Michala Nejtka bude mít premiéru na Nové scéně Národního divadla symbolicky 17. listopadu 2014. Vedle členů souboru Saši Rašilova, Filipa Kaňkovského, Taťjany Medvecké a Pavly Beretové budou účinkovat též dva hosté, členové divadelní skupiny BocaLocaLab Pavol Smolárik a Petr Vančura.

Autor: Jan Tošovský, Foto: Hana Smejkalová