18.10.2016

DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ - Příběh o lidských tajemstvích, magicky realistický…

Kdysi dávno, na samém počátku devadesátých let, dostal osmiletý Jan Frič svůj první počítač – Commodore Amiga. Když stiskl tlačítko s tajemným nápisem POWER, rozzářila se po chvíli obrazovka počítače nápisem ještě tajemnějším: PRESS SPACE TO CONTINUE. Malý Jan si v knihovně rodičů našel anglicko-český slovník (internet byl tehdy v plenkách a on-line strojový překlad typu Google Translate byl divokým snem fanoušků sci-fi), vyhledal si jednotlivá slova… a po několik následujících dní se ve svém pokojíčku pokoušel dotknout vesmíru. Nejspíš se mu to povedlo, protože se z něj po mnoha letech stal vynikající divadelní režisér.

Když na podzim 2015 Činohra ND oslovila dramatika René Levínského, aby pro ni napsal hru, kterou by režíroval právě Jan Frič, setkali se oba tvůrci, aby prodiskutovali, o čem by hra měla pojednávat. Frič Levínskému vyprávěl svou dětskou historku s počítačem a toho to okamžitě inspirovalo k rébusovitému názvu hry. Jejím tématem se stala věda. Konkrétně genetika, ještě konkrétněji manipulace genomu. Jejím hlavním hrdinou je prvotřídní vědec, doc. Ing. Bohumil Plánovský, kterému se podaří poodhalit princip druhové změny, a tím i podstatu evoluce. Následky jsou ovšem nedozírné…

Zcela jedinečným rysem (nejen této) Levínského hry je její naprosto konkrétní zasazení do reality. Děj se odehrává v Praze, setkáme se v ní s řadou populárních pražských lokalit, jako je například park Stromovka, dejvická restaurace U Topolů nebo vršovická kavárna Zenit. Ale nejen to. Samotný vědecký výzkum, kolem něhož je fiktivní příběh hry vystavěn, je naprosto reálný. Jeho autorem je Reného přítel, biochemik Ing. Aleš Svatoš, CSc., který mu věnoval dvacet let života. Podstatné části výzkumu se prováděly v pražském Ústavu organické chemie a biochemie, kde také proběhla první čtená zkouška naší inscenace. Je to zvláštní pocit – procházet se po místech, kde se konaly experimenty, vedoucí k významnému vědeckému objevu, na němž je založena divadelní hra, na které právě pracujeme. Trochu jako dotknout se vesmíru.

Autor: Jan Tošovský, Foto: Hana Smejkalová