15.09.2016

Benefiční představení V RYTMU SWINGU BUŠÍ SRDCE MÉ

Benefiční představení k Mezinárodnímu dni seniorů 5. října 2016

Slavnostní večer pořádá nezisková organizace Život 90, která 26. rokem pečuje o seniory a jejich blízké. Součástí večera bude také předání ocenění těm, kteří obětavě pomáhají starým lidem. Benefice bude zahájena v 18:00 uvítacím drinkem, začátek představení je naplánován na 18:30.

Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován non stop bezplatné krizové lince Senior telefon. Tu provozuje Život 90 od roku 1990. Senior telefon za dobu své existence pomohl více než půl miliónu volajících. Lidé se na krizovou linku obracejí se závažnými problémy, jako je týrání, sebevražedné úmysly, zanedbávání péče, domácí násilí nebo mezigenerační konflikty. Dovolá se na ni ročně na 14 tisíc lidí, další tisíce se nedovolají, protože je linka přetížena. Proto se Život 90 rozhodl od září provoz zdvojnásobit, aby mohl pomoci dalším 20 seniorům denně.

Koupí 1 vstupenky zajistíte 40 minut provozu Senior telefonu. Tísňová péče Života 90 byla v letošním roce odbornou studií vyhodnocena jako nejlepší v ČR.

Foto: Pavel Nesvadba