4.02.2014

Národní divadlo pořádá BAROVÁNÍ pro Činoherní studio v Ústi

Barování Filipa Rajmonta a Sandry Novákové - večer plný hudebních překvapení, improvizace a glosování aktuální společenské situace - v neděli 9. 2. 2014 20:00 na Nové scéně Národního divadla a se vzácnými hosty: herci a techniky Činoherního studia v Ústí nad Labem, které se tamějšímu magistrátu nejspíš podařilo po čtyřiceti letech zlikvidovat. Večer na podporu legendárního divadelního souboru v kritické situaci pořádá Činohra Národního divadla ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel.

"Dnešní problém Činoherního studia v Ústí nad Labem je problémem všech regionálních veřejných divadel v Česku," říká umělecký šef Činohry Národního divadla Michal Dočekal. "Prakticky všechna divadla u nás se potýkají s problémem závislosti na momentální politické reprezentaci a s tím spojenou otázkou financování. Dodnes nebyla vyřešena otázka vícezdrojového a kooperativního financování: divadla v regionech jsou ekonomicky zcela závislá na městě, v němž působí; kraj a stát přispívá minimálně. Snaha ušetřit může pak regionální municipality vést až k populistickému řešení – divadlu se postupně odebírají peníze, až zcela zanikne. Divadla mimo větší centra jen obtížně hledají zdroje dalšího financování a jsou plně odkázána na vůli nebo nevůli radnice či magistrátu. Ve chvíli, kdy se s nimi dostanou do jakéhokoliv sporu, nebo neplní-li „představy“ zřizovatele, hrozí jim zánik. Radnice by si měly lépe uvědomovat, že hospodaří s veřejnými penězi a přestat ignorovat fakt, že kulturní aktivita v regionu rovněž generuje zisk, byť ne vždy krátkodobý - o reprezentaci na nadregionální úrovni nemluvě. Situaci, kterou se nekompetentním jednáním ústeckého magistrátu podařilo vyvolat, je třeba vnímat jako precedens - a jako takovou ji řešit," dodává.

Národní divadlo poskytne svoje prostory také pro čtvrteční setkání divadelníků z celé republiky, kde dojde ke zveřejnění petice. "Vyzýváme primátora statutárního města Ústí nad Labem aby v zájmu zabránění nevratných škod na poli českého divadla zrušil nestandardně vypsaná výběrová řízení na finanční prostředky pro činohru v Ústí nad Labem a poskytl finanční prostředky na r. 2014 Činohernímu studiu na základě smlouvy bez výběrového řízení," říka iniciátorka petice - předsedkyně Asociace profesionálních divadel Eva Kejkrtová-Měřičková."Následně aby připravil v dostatečném předstihu výběrové řízení na financování Činoherního studia v rámci čtyřletého grantu na období 2015 -2018, tedy způsob financování, který je evropským standardem a odpovídá významu této nezaměnitelné divadelní scény," doplňuje.

Petice má podporu mnoha českých divadelních souborů.

Podpory institucí a osobností veřejného života:
http://www.cinoherak.cz/index.php?part=repertoar&sub=138

"Bojujeme v tuto chvíli nejenom za Činoherní studio jako takové, ale též za celou živou kulturu, která je vydána na pospas rozmarům moci. Naším přáním je, aby se stala partnerem v životě společnosti, tak jak jí v osvícených dobách byla," říká Filip Nuckolls, umělecký šéf Činoherního studia.

------
V pátek 31. 1. 2014 se uskutečnilo poslední představení Činoherního studia Ústí nad Labem a tiskem proběhla zpráva o možném konci existence tohoto divadla v podobě, v jakém existuje nyní. Ústecký magistrát ve zcela nestandardním termínu, tj. v průběhu probíhající sezóny, vypsal výběrové řízení na finanční prostředky určené pro činohru v Ústí nad Labem. Na studiovou scénu určil částku 8 mil. Kč a 4 mil. Kč určil na dosud NEEXISTUJÍCÍ činohru pro Severočeské divadlo opery a baletu. Tímto rozdělením a určením peněz ohrozil existenci Činoherního studia, které k dnešnímu dni neobdrželo na r. 2014 žádné finanční prostředky a minimálně do doby ukončení výběrového řízení žádné obdržet nemůže. Z tohoto důvodu toto divadlo nemůže zodpovědně dále vykonávat svou činnost, aniž by ohrozilo své zaměstnance či dodavatele svou insolvencí.

Činoherní studio, které si po celou dobu své existence v rámci vlastní tvorby udržuje statut kvalitního divadla založeného na originální dramaturgii a výrazných hereckých osobnostech, se řadí k předním českým scénám, ze kterého vzešly nebo se kterým výrazně spolupracovaly takové umělecké osobnosti jako Evald Schorm, Leoš Suchařípa, Karel Steigerwald, Ivan Rajmont, Jan Grossman, Jaroslav Vostrý, Jan Kačer, Petr Kracik, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Pavel Zedníček, Jiří Schmitzer, Tomáš Töpfer, Ondřej Vetchý, Marie Spurná, Pavel Rímský, Karel Roden, Ivana Chýlková, Michal Lang, Jiří Pokorný, Tomáš Pavelka, Robert Jaškow, Klára Pollertová Trojanová, Roman Zach, Martin Finger, Marek Taclík a další.

Za navrhovanou částku 8 mil. Kč divadlo existovat může. Nikoliv však divadlo v podobě, v jakém jej diváci znají a v jaké jeho tvůrci získávali v minulosti mnohá prestižní ocenění např. v Cenách Alfréda Radoka.

---------
BAROVÁNÍ je komponovaný pořad s osmiletou tradicí, ve kterém vystupuje mnoho známých, ale i méně známých umělců z herecké a hudební branže. Je to pořad kabaretního typu, kdy hosté sedí u stolků, popíjí, kouří a užívají si večer s umělci, kteří zde vždy ukáží něco, co ještě nikdo nikdy neviděl, pokud nebyl na Barování. Pořad Sandry Novákové a Filipa Rajmonta - moderátor celého večera.
„Se skromností si dovoluji uvést, že za léta působení Barování, bez nároku na jakýkoli honorář, vystoupilo v tomto kabaretním pořadu nespočet účinkujících, včetně velkých hvězd české hudební, divadelní a kulturní scény,“ říká Sandra Nováková. „Kouzlo celého Barování spočívá v tom, že všichni umělci vystupují zadarmo, nikdo nedostává žádný honorář, tedy mohou vyzkoušet na lačném publiku vše nové. Proto se také stává, že diváci odcházejí až v ranních hodinách.“
V projektu již vystoupili: Soňa červená, Karel Gott, Vojtěch Lavička, Xindl X, Bára Poláková, Ondřej Ruml, Radoslav Brzobohatý, Iva Pazderková, Emil Viklický, Ewa Farná, Roman Holý, Felix Slováček, Tomáš Klus, Jitka Čvančarová a desítky dalších.
Program nedělniho BAROVÁNÍ na Nové scéně bude zveřejnen společně s peticí na čtvrteční tiskové konferenci.
----------

Foto: archiv ČS