8.09.2013

Ovace ve stoje na předposlední repríze RICHARDA III.

Zcela vyprodané hlediště Stavovského divadla dnes odměnilo potleskem ve stoje předposlední reprízu RICHARDA III. Beznadějně vyprodaná je i říjnová derniéra...

Mrzák v politice – zmrzačená politika. Postižen touhou po moci, nadán intelektem, šarmem a všehoschopnou odvahou je Richard III. dalším z Shakespearových hrdinů zosobňujících prostředky reálné politiky. Přestože historie tvrdí, že Richard III. nebyl o nic větší zrůda než většina panovníků své doby, Shakespeare mu připsal téměř ďábelské vlastnosti. Jednou provždy tak spojil obraz bezskrupulózní honby za kariérou s obrazem znetvořené lidské bytosti. Richard III. je po právu považován za Shakespearovu největší historickou tragédii.

Oblíbenou inscenaci naposledy uvedeme v pátek 4. října 2013.

Foto: Daniel Brátka