1.08.2013

Otevřený dopis ministrovi kultury

Vážený pane ministře,
jste třetím ministrem kultury v řadě, který zcela nezdůvodněně odvolal ředitele Národního divadla. Jsme tím znechuceni. Tato vláda se prohlašuje za vládu odborníků. Vy jste svým krokem na veškerá odborná hlediska zcela rezignoval. Zdiskreditoval jste tak definitivně funkci ministra kultury.

O situaci v Národním divadle jste mylně informován. Soubory Činohry, Baletu a Nové scény odvolaly stávkovou pohotovost ve chvíli, kdy odborná komise ředitele Národního divadla vybrala. Proti složení odborné komise, jejímiž členy byly nezpochybnitelné osobnosti kultury, těžko mohou být vznášeny jakékoliv námitky. Vybraný doc. Jan Burian rozumí provozu i tvorbě a svoji odbornost – manažerskou i uměleckou - dosvědčil mnohaletým působením v oboru.
Váš nepochopitelný krok uvrhne divadlo na neodhadnutelnou dobu opět do krizového stavu. Dočasné vedení nemůže řešit závažné otázky aktuálního stavu o to méně budoucího uměleckého směřování Národního divadla, protože je to vedení s omezenými kompetencemi, které bylo jmenováno na dobu přechodnou.
Každý nový ředitel Národního divadla musí mít velkou osobní odvahu i umělecký kredit, aby vlekoucí se kritickou situaci v Národním divadle řešil.
Doc. Jan Burian prošel regulérním výběrovým řízením praktikovaným obvykle v celém evropském regionu.
Pane mistře, řízení kultury je soustavně podrýváno neuváženými a nekompetentními kroky ministrů kultury. Zvažte, jestli se Vaším rozhodnutím nevzdalujeme civilizované Evropě, do níž jsme se skoro před čtvrtstoletím chtěli vrátit.
Na protest proti odvolání ředitele ND Jana Buriana rezignuji na svoji funkci šéfa činohry.
Michal Dočekal
Doc. D. Ullrichová, Iva Klestilová, Martin Urban, Jan Tošovský

Autor: Michal Dočekal