17.12.2016

Soutěž o nejlepší původní divadelní hru – výzva k účasti

Divadelní a literární agentura Aura-Pont ve spolupráci s Činohrou Národního divadla vyhlásila již tradiční soutěž o nejlepší původní divadelní hru. Otevřena je všem novým česky nebo slovensky psaným hrám (nikoliv ale adaptacím či dramatizacím jiných autorských děl), které nesmějí být do ukončení soutěže (tj. 21. 5. 2017) uvedeny ani zveřejněny, ani k témuž datu nevejde ve známost jméno jejich autora. Soutěž je anonymní. Pořadatel se zaručuje, že před porotou uchová naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Svůj text zašle každý účastník soutěže v některém z běžných formátů na CD (DVD, flash disk) bez uvedení jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou – na adresu Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č.ú.: 478432283/0300 s uvedením v.s.: 24022017 a jména autora). Zaslané nosiče nebudou vráceny. V rámci vstupního poplatku nemá autor nárok na lektorský posudek přihlášeného textu.

Přihlášené texty posoudí porota jmenovaná pořadatelem a složená z dramaturgů a dalších divadelních odborníků. Složení poroty bude rovněž odtajněno až v okamžiku vyhlášení výsledků. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Uzávěrka soutěže se stanovuje na 24. února 2017 (rozhoduje razítko na obálce), názvy finálových her budou ohlášeny v průběhu dubna, vyhlášení výsledků je plánováno na 20. května 2017 během slavnostního zakončení festivalu Setkání/Stretnutie v Městském divadle Zlín. V rámci zlínského festivalu rovněž plánujeme bonusový seminář pro finalisty, o jehož konkrétní podobě budeme časem informovat.

Činohra ND zároveň plánuje v rámci cyklu Nová krev na Nové scéně večer čtení z loňského ročníku soutěže, který proběhne 30. března 2017 a na který srdečně zveme.

Autor: Michal Kotrous, Divadlo.cz