22.08.2016

Národní divadlo převzalo vydraženou budovu Themos

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka za účasti ministra kultury Daniela Hermana v pondělí 22. 8. předal symbolické klíče od budovy Themos řediteli Národního divadla Janu Burianovi.

Společné setkání pokračovalo exkurzí navrácenou budovou. Představitelé vlády následně navštívili i zákulisí historické budovy Národního divadla a setkali se s desítkou předních umělců divadla.

"Děkujeme současné vládě, že napravila omyl z devadesátých let a vrátila Národnímu divadlu zpět nezbytné provozní zázemí," uvedl ředitel ND Jan Burian.

Ministr kultury Daniel Herman dodal: „Jsem opravdu velice rád, že se nám podařilo koupí budovy, která se tak opět stává nedílnou součástí objektu Národního divadla, pomoci vyřešit této naší významné příspěvkové organizaci nedostatek pracovního zázemí. Dnešní den je tak významným nakročením k dalším dobrým představením a kvalitní umělecké práci, kterou svým příznivcům tým Národního divadla po léta přináší.“

Tzv. provozní a restaurační budova Národního divadla byla součástí výstavby komplexu nových budov v letech 1977–1983. Kauza kolem této budovy trvala od r. 1990, kdy ji stát řádu svaté Voršily vydal v rámci majetkového vypořádání. Vrácena byla ale nedopatřením. Řád svaté Voršily nemovitost prodal společnosti Themos a ta vyzvala Národní divadlo k vystěhování. Národní divadlo vedlo vleklé soudní spory. Budova se v roce 2013 stala předmětem konkurzní podstaty. O konání dražby rozhodl insolvenční správce Themosu na pokyn firmy Glory Daze, která měla k budově zástavní právo. Pohledávka pocházela z úvěru, který firmě Themos v r. 1994 poskytla Agrobanka. Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian, na základě pověření Vlády České republiky, v květnu 2016 uspěl v dražbě a získal budovu po 26 letech zpět do majetku státu.

Foto: MKČR