21.08.2013

Začátek sezony očima Michala Dočekala

Začátek této sezony není pro Národní divadlo ani jeho Činohru úplně jednoduchý. Neodůvodněné srpnové odvolání nově nastupujícího ředitele Jana Buriana vedlo mne a hodně mých kolegu k tomu, že jsme jako reakci na tuto svévoli podali protestní výpověď. Tento postoj je třeba zdůvodnit: ministr Martin Štěpánek vyhodil v září 2006 na hodinu ředitele ND akad. arch. Daniela Dvořáka, ministryně Alena Hanákova zatočila vloni stejně s PhDr. Ondřejem Černým a ministr Jiří Balvín letos v srpnu s doc. Janem Burianem. Ani v jednom případě nedošlo ke zdůvodnění takového odvolání ředitelů. Ačkoli takový zásah by měl být na místě jen v případě, že po něm následuje trestní oznámení (tj. jsou-li jasné a nezpochybnitelné důvody, které k ministerskému zásahu vedly). Co se tedy děje v ředitelně ND za nepravosti? Co svádí jednoho ředitele po druhém, aby se dali na cestu ne-li přímo zločinu, tak alespoň hrubých nepravostí? Je ředitelna v moci temných sil a jejích rejdů, nebo je ministerstvo kultury opakovaně obsazováno nekompetentními ministry, kteří nemají dost odborné kvalifikace, aby svoji funkci zvládli, a jsou často jen maňásky na cizích rukou?

Já a mnozí kolegové jsme si na tuto otázku odpověděli jednoznačně. A protože jsme jako zaměstnanci a občané tohoto státu neměli jinou možnost, oznámili jsme na protest proti dlouhotrvajícímu poškozování ND svoje výpovědi. Protest měl úspěch – ministr (po rozmluvě s premiérem Rusnokem) docenta Buriana reinstaloval. Jede se dál?

Ne tak docela a ne bez poškození vozu či, chcete-li, Thespidovy káry jménem Národní divadlo. Někteří z herců se do angažmá již nevrátí, připravované inscenace budou muset být částečně přeobsazeny, některé budou staženy z repertoáru, dojde ke změnám hracího plánu. Co se děje v zemi, ve které o místu divadelního ředitele rozhoduje premiér? Proč musíme slyšet od Richarda Krajča slova: Odcházím z divadla, které mám rád, ale už nechci být zaměstnancem tohoto státu? Proč musím psát na začátku sezony, ve které nás čekají tak krásné divadelní tituly, jako je Strakonický dudák, Tartuffe či Ze života hmyzu, takovýto úvodník? Situace v Národním je malým modelem celospolečenské situace – postavme se všichni nekompetenci a zvůli, ať už je to v našem domě, ulici či v naší zemi.

Hezké divadelní i jiné zážitky Vám přeje

Michal Dočekal
umělecký šéf Činohry ND

Autor: Michal Dočekal, Foto: Jakub Fulín