22.03.2013

Po premiéře Z PRACHU HVĚZD

Po páteční premiéře proběhlo tradiční společenské setkání v klubu Kolowrat.

Foto: Hana Smejkalová