1.03.2013

Březen očima Michala Dočekala

Na březen pro vás Činohra připravuje dvě premiéry. Tou první je STRÝČEK VÁŇA a uvedeme ji ve Stavovském divadle. Čechov napsal jako podtitul k Strýčkovi Váňovi „výjevy z vesnického života“. Podtitul je to ryze ironický, protože hlavními hrdiny jsou městští intelektuálové. Překladatel hry Leoš Suchařípa chápal Strýčka Váňu jako drama o krizi středního věku: „člověk přijde, ohlédne se, co se děje za ním a vidí jen spáleniště. Podívá se dopředu a nevidí nic.“ Ano, o existenciální tísni je Strýček Váňa. O bilancování, které střední věk obvykle provází. Mohlo by se na první pohled zdát, že se jedná o hru smutnou až depresivní.

Opak je pravdou. Čechov, jako geniální dramatik věděl, že negativní stránky života je potřeba vyvažovat pozitivními a proto vložil do úst svých postav velmi jemný humor a ironii. Věřím, že Igor Bareš, jako představitel Strýčka Váni, František Němec, Iva Janžurová, Kateřina Holánová, Lucie Žáčková, Martin Pechlát, Saša Rašilov a Johanna Tesařová dokážou tento nadhled a humor přenést na vás.


Druhou premiérou je hra Lenky Lagronové Z PRACHU HVĚZD. Tento text jsme si u autorky objednali po premiéře její hry Pláč, a mám velkou radost, že ji Lenka pro Činohru napsala. Ač je Z Prachu hvězd hrou s menším obsazením, její téma je velké. Vždyť hledání cesty k druhým, je jedním ze základních motivů lidské existence. Poprvé se v Činohře Národního divadla také objevuje mladý režisér Štěpán Pácl, který má k dramatičce Lence Lagronové blízko. Jeho absolventským představením byla právě její hra „Království“. Z Prachu hvězd uvedeme v Divadle Kolowrat. V inscenaci můžete vidět Janu Preissovou, Janu Bouškovou, Taťjanu Medveckou, Petru Špalkovou a Jana Hartla.

V březnu uvítáme na jevišti Stavovského divadla naše hosty z Maďarského divadla v Kluži s inscenací Büchnerovy hry LEONCE A LENA v režii ředitele souboru Gábora Tompy, s jehož divadelní tvorbou se můžete seznámit u nás na Nové scéně, kde uvádíme Ionescova NOSOROŽCE.

Na jaře také čeká Činohru další zahraniční hostování. Inscenaci CO SE STALO, KDYŽ NORA OPUSTILA MANŽELA budeme hrát v Petrohradě. Věřím, a doufám, že tak navážeme na úspěch z Kluže, Bogoty, Soulu……

Autor: Michal Dočekal, Foto: Hana Smejkalová