6.02.2013

Miroslav Donutil poděkoval rodu Kolowrat-Krakovských za jejich mecenášství

Korunovou minci v malé etuji převzala v úterý 5. února 2013 na pódiu Stavovského divadla v Praze Dominika Kolowratová-Krakovská z rukou zastupujícího ředitele Národního divadla Václava Peloucha a herce Miroslava Donutila. Jedna Kč je totiž symbolickou částkou, kterou česká první scéna platí za roční nájem Kolowratského paláce. Stalo se tak u příležitosti výročí nedožitých sedmdesátin hraběte Františka Tomáše Kolowrat-Krakovského. K poctě tohoto charismatického muže, štědrého mecenáše a pečlivého hospodáře na rodinném majetku, který v roce 2004 zemřel, se pak uskutečnilo slavnostní představení inscenace Bláznivý den aneb Figarova svatba.

Rod Kolowrat-Krakovských jako dlouholetý mecenáš české kultury pronajal Národnímu divadlu Kolowratský palác včetně podkrovního divadla na dvacet let za jednu korunu ročně. Pronájem zahrnuje i přilehlou Technickou budovu, která je nezbytně nutná také pro zajištění chodu sousedního Stavovského divadla. Nájemní smlouva na Kolowratský palác končí letos 1. července; česká první scéna a rodina Kolowrat-Krakovských v současné době připravuje dohodu o dalším využívání komorního divadla Kolowrat v podkroví.

Kolowrat-Krakovští podporují Národní divadlo od jeho vzniku. Hrabě Jan Nepomuk Karel Kolowrat-Krakovský, zvaný Hanuš, přispěl jednou z nejvyšších darovaných částek do celonárodní sbírky na jeho stavbu. Rodina v tradici mecenášství pokračuje.
Potomci zesnulého hraběte Maximilian a Francesca spolu se svou matkou Dominikou založili v roce 2008 Nadační fond Kolowrátek, který svou obecně prospěšnou činností pokračuje v mecenášské tradici rodu.

Foto: Hana Smejkalová