15.05.2017

První fotky z MLYNÁŘOVY OPIČKY

„Fungl novou“ komedii sestavil Milan Šotek, maje přitom na zřeteli konkrétní herce Národního divadla. Abychom parafrázovali název jedné z Klicperových aktovek „Každý něco pro vlast“: z každé uzmul něco pro Národ! Bude to vlastně „klicperiáda“ – Čtverrohý Jelen na Mostě.

Předpremiéra 24. května 2017
Premiéry 25. a 26. května 2017 ve Stavovském divadle

Foto: Patrik Borecký