27.02.2017

První fotky z NA MOŘI, ZÍRÁM NAHORU

Sylvia, Noah, Elise, Emma a Caleb - své příběhy zároveň vyprávějí i žijí, jejich životy se splétají a rozplétají a jejich vyprávění se nečekaně prolínají...

Magicky realistickou hru Finegana Kruckemeyera NA MOŘI, ZÍRÁM NAHORU uvedeme v premiérách už 9. a 13. března na Nové scéně.

Foto: Petr Neubert