14.09.2016

Začali jsme zkoušet DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ

Bohumil Plánovský, vedoucí skupiny Biochemie a molekulární biologie Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dosáhl na metu nejvyšší – podařilo se mu objevit mechanismus vzniku nového druhu a tedy podstatu evoluce. Jeho kolega, lingvista a matematik Adam Šmíd ovšem v genomu sekvencovaném Plánovským objevuje zakódovaný novozákonní text „Mnozí pak první budou poslední, a poslední první.“ (Matouš 19:30). Další analýzy přinášejí stále znepokojivější výsledky – objevují se desítky dalších Božích vzkazů a dokonce návod, jak lidský genom modifikovat a stvořit „nového lepšího člověka“.

Kdo je vyvolen, aby vyzval lidstvo na novou cestu? Hra o světě vědy, spolku Sisyfos, o cestě z vrcholu až na samé dno a pak zas dál vzniká pro Novou scénu v tiché úctě k podivuhodné životní cestě Iljy Ripse.

V režii Jana Friče uvedeme v premiérách 3. a 8. listopadu 2016 na Nové scéně.

Foto: Hana Smejkalová