7.06.2016

Liebscherovy lunety

Zrestaurování nepotřebovaly jen slavné Alešovy lunety Vlast v hlavním foyer, ale také lunety Adolfa Liebschera v předsálí hlavního foyer na 1. balkoně. Finanční dar ve výši 400 000Kč na jejich opravu věnoval Národnímu divadlu Ing. Václav Rybařík, povoláním geolog, nový člen Mecenášského klubu ND. Mimo jiné donátor bronzové sochy Albrechta z Valdštejna městu Jičín.

Pan Rybařík je mecenášem, který daruje nezištně a z vnitřního přesvědčení. K Národnímu divadlu chová upřímný vztah s ohledem na jeho umělecký význam, dlouholetou tradici a kulturní dědictví. Celoživotní úspory pana Rybaříka se tak promění v trvalé hodnoty prostřednictvím šikovných rukou restaurátorů. Výběr uměleckého díla A. Liebschera reflektuje jeho profesní vášeň, jíž se staly kameny. V prostorách, kde se lunety nacházejí, je totiž umístěn závěrečný kámen historické budovy Národního divadla. Předpokládá se, že lunety budou po restaurování opravené na dalších 40 let.

Foto: Archiv ND